Välkommen till NIFAB
Varje affärsrelation är unik. Din kund vill bli individuellt behandlad av professionella människor, även om han har hamnat på obestånd.
För ett gott resultat krävs god förhandlingsteknik och kravpsykologiskt kunnande, Nifab har det. Vi är specialister.


Inkasso
Vi arbetar med komplex kredithantering där vi löser problemen efter dina behov och inte ”som alla andra gör det”. Långtidsbevakning av fordringar som faller utanför Dina normala bevakningsrutiner, tex avskriva fordringar och slutavräkningar m.m. Vårt arbete sker under Datainspektionens tillsyn, samt i samarbete inom Svensk Inkasso SIO


Utveckling
Vår ambition är att erbjuda dig personlig service, kompetent personal och ett bra resultat. Vi vet att kunskap inom ekonomi, juridik, teknik och psykologi är en förutsättning för riktiga beslut. Riktiga beslut som i sin tur är helt avgörande för ett bra resultat - både ekonomiskt och mänskligt.


Juridik
Obeståndsjuridik och fastighetsrätt är komplexa områden som ställer stora krav på kunskap, erfarenhet och psykologi. Ett indrivningsärende kan vara att hantera en besvärlig familjesituation som kräver mänsklig förståelse och kompetent personal. Våra kunder finner du främst bland banker, finansieringsinstitut, fastighetsbolag, byggbolag, revisionsbyråer och bilföretag samt andra företag som ställer stora krav på Kompetens, Personlig service och resultat.


Utbildning
Vi planerar och genomför specialutbildningar och konferenser på uppdrag av företag och organisationer. Fordrings-, hyres- och fastighetsrätt.


Konsultuppdrag
Vi åtager oss konsultuppdrag främst inom kredit- och affärsplanering, företagsanalys och värdering, företagsrekonstruktioner samt överlåtelser.